Avís legal

És important que llegiu atentament el que es detalla a continuació. Si teniu dubtes sobre algun aspecte en concret, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres

 

Identitat i titularitat del web

El titular d’aquest web és CERVESES MORITZ, SA (empresa integrant del Grupo Agora), societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45.334, foli 198, full B 187561, inscripció 29, amb CIF A61812897 i domicili social situat a Ronda Sant Antoni 39, 08011 de Barcelona (Espanya).

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres podeu fer-ho a través de:

O, si ho preferiu, ens podeu enviar una comunicació postal a l’adreça esmentada anteriorment.

Si la vostra consulta està relacionada amb l’ús que fem de les vostres dades personals us convidem a visitar la nostra Política de privacitat.

CONDICIONS D’ÚS

Això és un contracte.

L’accés, la utilització, la navegació i la participació en els serveis i les activitats d’aquest web us atribueix, des del començament, la condició d’Usuari. Si hi seguiu navegant s’entendrà que accepteu de manera expressament, voluntària i sense reserves les Condicions d’ús d’aquest web. Si decidiu no acceptar aquestes condicions haureu d’abstenir-vos d’accedir i/o utilitzar els continguts i serveis que oferim en aquest web.

L’acceptació de les Condicions d’ús implica que, com a Usuari:

 • Declareu que heu llegit, entès i comprès íntegrament el contingut d’aquestes Condicions.
 • Declareu que tota la informació que ens faciliteu fent ús d’algun dels nostres serveis és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats.
 • Que, per tal de poder utilitzar alguns serveis que s’ofereixen a través d’aquest web, accepteu explícitament les Condicions d’ús i la Política de privacitat següents en relació amb la finalitat del tractament de les dades sobre el qual se us ha informat abans d’enviar-nos la vostra informació personal.

L’ús i l’accés a aquest lloc web són gratuïts, sense perjudici del cost de connexió i dades a través de la xarxa de telecomunicacions corresponent que us proporcioni l’accés com a Usuari.

Propietat intel·lectual i industrial.

Qui és el titular dels continguts d’aquest web?

Aquest web i la informació o els elements que conté (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (d’ara endavant, el “Contingut del lloc web”) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals CERVESES MORITZ, SA o el Grupo Agora, si escau, és titular o disposa de llicència o autorització expressa per utilitzar-los i comunicar-los de manera pública per part dels tercers legítims que en són titulars per tal d’incloure-les en aquest web.

Quins límits i autoritzacions té l’ús dels continguts d’aquest web?

Com a Usuari us comprometeu a fer un ús adequat dels continguts i les eines accessibles a través d’aquest web, d’acord amb la Llei i amb aquestes Condicions d’ús. És per això que expressament accepteu mantenir indemne CERVESES MORITZ, SA de qualsevol responsabilitat davant de qualsevol persona que pogués derivar-se d’un ús del Contingut del lloc web per la seva part i que no coincideixi amb aquestes Condicions d’ús o amb la legalitat vigent en cada moment que li sigui aplicable.

En cap cas s’entendrà que per l’ús d’aquest web es concedeix a l’Usuari cap autorització o llicència, ni que es fa cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret sense el consentiment previ, exprés i per escrit per part de Cerveses Moritz o dels legítims titulars d’aquests drets.

Concretament, com a Usuari no esteu autoritzat a actualitzar, alterar, copiar, reutilitzar, reinterpretar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts, o fer qualsevol acte amb finalitats comercials sobre els continguts d’aquest web sense la prèvia autorització expressa de Cerveses Moritz o dels titulars corresponents.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Cerveses Moritz serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial que podrà derivar en accions judicials.

En cas d’incompliment total o parcial per part de l’Usuari d’aquestes Condicions d’ús, Cerveses Moritz es reserva el dret a denegar l’accés a aquest lloc web sense necessitat de comunicar-ho prèviament.

Cerveses Moritz us autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el Contingut del lloc web sempre amb les condicions següents:

 • Heu de fer-ho exclusivament per a ús personal, la qual cosa no inclou el contingut del web per a ús comercial sense la prèvia autorització per escrit de Cerveses Moritz.
 • No heu de fer servir aquest web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida.
 • No heu d’emprar el contingut d’aquest web per fer activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • No heu d’eliminar o modificar cap menció o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual incloses en el contingut del lloc web.
 • No heu d’introduir o difondre a la xarxa programes maliciosos (virus o malware) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d’internet.

Responsabilitats.

Quines responsabilitats assumeix Cerveses Moritz com a titular d’aquest web?

Cerveses Moritz respondrà de manera única i exclusiva davant l’Usuari dels serveis que presti per si mateixa a través d’aquest web i dels continguts directament originats i identificats per Cerveses Moritz amb els seus signes distintius.

De quines responsabilitats s’exclou Cerveses Moritz? 

Cerveses Moritz no garanteix el funcionament continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat de la informació que contenen les pàgines d’aquest web, que es pugui veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies que estiguin fora del nostre control o siguin alienes a la nostra voluntat.

Concretament, Cerveses Moritz no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions motivats per errors a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del titular de Cerveses Moritz.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o altres.
 • Ús indegut o inadequat d’aquest web.
 • Que l’Usuari no vegi complertes les expectatives en relació amb aquest web i/o els seus continguts.
 • Recepció, obtenció, emmagatzematge i difusió dels continguts, per part dels usuaris, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • La concurrència de causes de força major.
 • O que la configuració dels dispositius de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre l’ús correcte dels serveis d’informació en línia prestats per Cerveses Moritz.
 • Errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’Usuari o per l’ús de versions no actualitzades.
 • La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari a través del correu de contacte.
 • L’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts.
 • L’eventual pèrdua de dades dels Usuaris per causa no atribuïble al Servei d’informació prestat per Cerveses Moritz.

No obstant això, Cerveses Moritz es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o el bloqueig, si s’escau, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que considereu que en aquest lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que ens ho feu saber de manera immediata per qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d’aquest avís legal.

Política d’enllaços.

Aquest web conté enllaços a altres llocs web. Aquests llocs web de titularitat de tercers són responsabilitat d’aquests (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”).

Si decidiu visitar qualsevol Lloc enllaçat, reconeixeu i accepteu que ho feu segons el vostre criteri i que la responsabilitat d’adoptar totes les mesures necessàries per protegir-vos contra virus i altres elements destructius que se’n puguin derivar és exclusivament vostra, i, a més, sou conscients que us seran aplicables les condicions d’ús que estableixi el Lloc enllaçat en qüestió, encara que l’accés hagi pogut ser a través d’un enllaç puntual des d’aquest lloc web.

L’Usuari accepta exonerar Cerveses Moritz de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs enllaçats, i de qualsevol responsabilitat sobre la seva disponibilitat tècnica, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals, com a usuari, pugui accedir.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de Cerveses Moritz a un Lloc enllaçat d’un tercer no implica que hi hagi cap mena de relació, col·laboració o dependència entre Cerveses Moritz i el responsable del Lloc enllaçat de tercer.

Cerveses Moritz només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs enllaçats en la mesura que tingui un coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència pertinent.

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ens ho ha de comunicar a través de qualsevol dels mitjans indicats a l’inici d’aquest avís legal sense que, en cap cas, aquesta comunicació impliqui l’obligació de retirar l’enllaç.

Privacitat, protecció de dades personals i cookies.

Cerveses Moritz garanteix el compliment íntegre de les obligacions que li corresponen en la seva condició de responsable del tractament, així com de qualsevol altra obligació que li sigui atribuïble d’acord amb la normativa vigent nacional i europea en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

Cerveses Moritz instal·la cookies en aquest web. A la nostra Política de Cookies trobareu més informació sobre com fem servir cookies i com podeu configurar-les i controlar-les.

Reserva del dret a modificar les Condicions d’ús.

Cerveses Moritz podrà modificar aquestes Condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen, i es reserva el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de manera unilateral algunes d’aquestes Condicions d’ús, si així ho considera necessari, ja sigui per causes legals, per causes tècniques o per canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, que s’entendrà que són suficients per començar a ser aplicables en el lloc web.

Qualsevol modificació tindrà efecte sobre els Usuaris que facin servir aquest web després d’aquesta modificació. Si se segueix fent servir aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi es considerarà que s’accepten i es podrà exigir a l’Usuari responsabilitat pel seu incompliment directe. En cas que, com a Usuari, no estigueu d’acord amb les actualitzacions de les Condicions d’ús, podreu renunciar-hi deixant d’accedir a aquest web o, en cas d’haver proporcionat les vostres dades personals, exercint els vostres drets tal com s’indica amb més detall a la nostra Política de privacitat.

Al final d’aquestes Condicions d’ús es publicarà sempre l’última data de la seva actualització, de manera que els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data.

Legislació aplicable i jurisdicció.

Cerveses Moritz té la seu a Espanya, per la qual cosa aquestes Condicions legals s’han redactat en virtut de la legislació espanyola i la normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, les reclamacions o queixes derivades o relacionades amb l’ús d’aquest web restaran subjectes a la legislació citada, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables a cada cas.

L’Usuari accepta que les reclamacions o queixes contra Cerveses Moritz que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l’ús d’aquest web es resoldran a través del tribunal de la jurisdicció competent situat a Barcelona.

Si fos Cerveses Moritz qui hagués de fer algun tipus de reclamació, ho farà davant el tribunal competent del domicili de l’Usuari, o a Barcelona si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidores.

Si accediu a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, sereu vosaltres els responsables de complir amb totes les lleis locals i internacionals que siguin aplicables.

Darrera actualització.

Avís legal i Condicions d’ús actualitzades per darrera vegada el 4/02/2020.